Arbeidsrechtzaken.nl ©2020

Privacy Policy - Algemene Voorwaarden

  • Frank Laurens Jansen

Hoe voorkom je ruzie over auteursrechten met werknemers, freelancers of stagiaires?

Bijgewerkt: 25 apr 2019


Bij de ontwikkeling van een nieuw product of dienst wordt vaak in groepsverband samengewerkt, met eigen werknemers, freelancers en stagiaires. Als je van te voren geen goede afspraken maakt kan de vraag rijzen: Wie aan het einde van de rit de eigenaar is geworden? Het auteursrecht geeft een auteur de mogelijkheid om zijn creatieve uiting te exploiteren en te beschermen tegen misbruik door anderen. De maker(s) worden automatisch beschermd door de auteurswet. Dat betekent dat een auteur de enige is die zijn werk mag publiceren of reproduceren. Als er gezamenlijk gewerkt is aan een nieuw product of dienst betekent dit dat voor het ‘publishen’ toestemming nodig is van alle makers. Het is dus handig van te voren afspraken te maken wie aangemerkt wordt als de maker.


Wie claimt? De werknemer

Voor werknemers in dienstverband geldt dat de werkgever de rechthebbende is. Ruzie over auteursrechten voorkom je als je aan onderstaande voorwaarden houdt. De voorwaarden voor het werkgeversauteursrecht zijn:

· Dienstverband. Er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Let op: freelancers en stagiaires vallen hier niet onder, uitzendkrachten wel.

· Taakomschrijving. Het maken van het werk moet behoren tot het takenpakket behoren van de werknemer.

· Bepaalde werken. Ook de arbeidsverhouding moet van dien aard zijn dat je zeggenschap heeft over de vorm waarin het concrete werk tot stand komt.

Games die werknemers maken in hun eigen tijd behoren niet tot de bedongen werkzaamheden van de werknemer. Dat neemt niet weg dat discussie kan ontstaan over wie de eigenaar is. De werknemer maakt vaak wel gebruikt van de bedrijfsfaciliteiten. Om ruzie hierover te voorkomen kun je een Intellectueel Eigendomsbeding in de arbeidsovereenkomst op nemen. Aan het einde van dit artikel geef ik hiervan een voorbeeld.


Wie claimt? De freelancer en of de stagiaire

Voor een overeenkomst van opdracht, een freelance-overeenkomst en of stage-overeenkomst geldt bovenstaande niet.Verschil van inzicht over wie rechthebbende is geworden komt dus sneller voor bij het werken met freelancers en stagiaires. Het is daarom wenselijk om heldere afspraken te maken over de auteursrechten. Dit kan door in de overeenkomst van opdracht of de stage-overeenkomst een intellectueel eigendomsbeding op te nemen.


Conclusie

Dit zijn een aantal juridische mogelijkheden om ruzie over auteursrechten te voorkomen. Er zijn voorbeelden op internet te vinden van eigendomsbedingen. Soms zijn deze wel op jouw situatie van toepassing en soms ook niet. Het recht luistert namelijk nauw en elke situatie is verschillend en kan tot andere uitkomsten leidden.


© Frank Laurens Jansen

9 keer bekeken